Pielegniarka Środowiskowa - BOMED

33-330 Grybów ul. Kościuszki 17
tel. (0-18) 445-03-10
SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przejdź do treści

Menu główne:

PORADNIE POZ
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ, to m.in.:

1. realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,,
2. wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia,
3. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
4. rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
5. rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
6. planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
7. udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
8. edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.
KONTAKT

Adres: 33-330 Grybów ul. Kościuszki 17

Telefon: +48 (0-18) 445-03-10

Email: bomed_gryb@poczta.onet.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego